Back

Gaeilge 24 – Lá Gaeilge Labhartha

November 12, 2014

Ghlac tuairim is 180 dalta agus múinteoir páirte sa dúshlán Gaeilge 24 ar an 12 Samhain.

Is í aidhm an dúshláin seo ná daoine idir óga agus aosta a spreagadh chun Gaeilge amháin a labhairt ar feadh 24 uair an chloig: sa bhaile, ar scoil, le siopaí agus pé áit eile gur féidir leo a deis a thapú! Bhí atmaisféar dochreidte dearfach agus spreag​úil i leith na Gaeilge timpeall na scoile ar an lá agus rinne chuile dhuine iarracht a gcuid Gaeilge a fheabhsú agus a úsáid i rith an lae. Tabharfar gach brabús do Chonradh na Gaeilge (CHY 3094) chun tacú le cur chun cinn na Gaeilge ar fud na tíre.​

On Wednesday 12th November almost 180 students and teachers from our school took part in the ‘Gaeilge 24’ challenge. The aim of the challenge was to inspire people to speak Irish for 24 hours: at home, at school, in shops and anywhere else that they got an opportunity! There was a fantastic atmosphere in the school on the day and every member of the school community made a huge effort to use their cúpla focail throughout the day. The funds raised will go to Conradh na Gaeilge (CHY 3094) to promote the Irish language around the country.

 

Sarah​