Back

Ghael linn-Diospoireacht sa Scoil

April 1, 2009

Ghlac sóirearacha agus siorsearaigh pairt I gcomórtas Diospóireachta i leabharlann na scoile Dé Luain. Na foirne a bhí páirteach ná Scoil Phobail Chúil Mhín, Pobal Scoil Phort Mhearnóg, Scoil Pháirc Chill Fhionntáin agus Coláiste Santa Maria.

An rún a bhí acu ná:

  • “Is morán náire é Baile Átha Cliath mar phríomhchathair”.

Thaispeáin an fhoireann foclóir íontach agus bhí siad go leir lán de mhuinín agus mhisneach. Na cáinteoirí as Chúil Mhín ná Sophie Freeman, Darragh Dillan agus Michéal O’ Connor. Bhuaigh said an diospoireacht agus leanann said aghaidh go dtí an dara babhta.  

Anois na sinsearaigh, bhí an caighdéan an-ard an bhiain seo. Na foirne ná Scoil Nassau, Coláiste na Toirbhirte, Cúil Mhín agus Port Mearnóg. Rúin an-suimiúil a bhí againn.  

  • “Tá paistí an lae inniu millte ag a dtuismitheoirí”

An fhoireann as Cúil Mhin ná Aoileann Ní Chiardha, Maurese Gargan agus Ciara Dodd. I mo thuairím bhí an comórtas an-chothram, ach roimh dheireadh na h-óiche bhí a fhios againn go raibh an bua againn.  

Táim féin is m’fhoireann sásta gur ghlacamar páirt agus tá súil agam go mbeimid i bhfad níos fearr an bhliain seo chugainn.  

Go n-éirí leo ar fad.  

Aoileann Ní Chiardha